Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Býkov-Láryšov

Mikroregion Krnovsko

Býkov-Láryšov je zajímavý především z hlediska turistiky. Jsou zde vybudovány cyklotrasy a značené turistické stezky pro pěší. Má i několik dochovaných památek. Významnou je kaplička z roku 1848 a hasičská zbrojnice z roku 1921 v Láryšově. Kostel Panny Marie Karmelské postavený v Býkově v roce 1727 pak patří mezi kulturní památky.

Mikroregion Krnovsko tvoří severní část okresu Bruntál, který je zároveň severovýchodním výběžkem Moravskoslezského kraje se specifickými podhorskými a horskými podmínkami. Mikroregion Krnovsko vznikl jako dobrovolný svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s právní subjektivitou dne 3. 12. 2003. Svazek obcí Mikroregion Krnovsko je právnickou osobou a tvoří ho 24 obcí s celkovým počtem obyvatel ve výši 42 843.

Z hlediska cestovního ruchu má zvláštní postavení, díky kapacitám a infrastruktuře, město Krnov, velmi dobré podmínky však nabízí také podhůří Jeseníků zasahující do mikroregionu. Mezi silné stránky mikroregionu patří bezesporu pestrá a poměrně zachovalá krajina s blízkostí Jeseníků, oblastí cestovního ruchu s mezinárodním významem. V území existuje široký potenciál pro celoroční rekreační využívání s vhodnými podmínkami pro myslivost, honitby a pro mnoho přírodních aktivit. Celé území mikroregionu je pokryto značenými pěšími trasami a cyklotrasami nabízející poznání velmi kvalitního a zachovalého životního prostředí s nadprůměrným rozsahem zelených ploch a lesů. Nachází se zde několik zvláštně chráněných území (přírodní rezervace Krasovský kostel, Radim, Pavlovický rybník, přírodní památky Liptaňský bludný balvan, Staré hliniště a Orlík u Dívčího Hradu.)

V neposlední řadě je nutné zmínit, že jde o území s konkurence-schopnými cenami služeb v cestovním ruchu, o území, které stojí za to navštívit a poznat blíže malebné krásy přírody příhraničního zákoutí České republiky. Podrobnosti na adrese: http://www.mikroregion-krnovsko.cz/

mapa Mikroregionu Krnovsko ve formátu JPG
Státní správa
Moravskoslezský kraj Mikroregion Krnovsko CzechPoint Protikorupční linka Databáze firem Evropské databanky Policie České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Státní správa SPOV Moravskoslezského kraje

Úvod Nahoru Zpět

Ochrana osobních údajů Soubory cookie Prohlášení o přístupnosti