Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Býkov-Láryšov

Povinné informace

Důvod a způsob založení a předpisy

Obec Býkov-Láryšov (dále jen "obec") je jedním ze základních územně samosprávných společenství občanů. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon. Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.

Nejdůležitějšími předpisy, jimiž se obec při své činnosti řídí, zejména podle nichž jedná a rozhoduje, jsou ústava České republiky č. 1/1993 Sb. a zákony:

Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a další zaměstnanci zařazení do organizační struktury úřadu. V samostatné působnosti obce plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada. V přenesené působnosti obce vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Organizační strukturu úřadu tvoří útvar administrativně – správní, útvar ekonomický, finanční a evidence majetku obce. Obec Býkov-Láryšov má tyto orgány:

Povinné informace
Obec Býkov-Láryšov
Kraj Moravskoslezský
Místní části obce Býkov, Láryšov
IČO 00846546
Bankovní spojení Komerční banka, číslo účtu: 19920771/0100
PSČ 794 01
Počet obyvatel 146
Rozloha území 907 Ha
Základní škola Ne
Mateřská škola Ne
Zdravotní středisko Ne
Ubytování Ne
Stravování Ne
Informační centrum Ne
Vodovod Ne
Kanalizace Dešťová
Plynofikace Ne
Katastrální území Býkov
Pověřený Městský úřad Krnov - Hlavní náměstí 1
Památky Kostel Panny Marie Karmelské
Kontaktní spojení
Adresa Býkov 68, Býkov-Láryšov, 794 01
Úřední hodiny Pondělí: 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Telefonní čísla Starostka: 554 617 922
Účetní: 554 620 755
Mobil: 724 179 580
Fax 554 620 756
Elektronická pošta obec@bykov-larysov.cz
Elektronická podatelna podatelna@bykov-larysov.cz
Státní správa
Moravskoslezský kraj Mikroregion Krnovsko CzechPoint Protikorupční linka Databáze firem Evropské databanky Policie České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Státní správa SPOV Moravskoslezského kraje

Úvod Nahoru Zpět

Ochrana osobních údajů Soubory cookie Prohlášení o přístupnosti