Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Býkov-Láryšov

Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: podatelna@bykov-larysov.cz

Dnem 1. října 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Na základě tohoto nařízení vlády je zřízena elektronická podatelna obce Býkov-Láryšov.

Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě na Obecní úřad Býkov-Láryšov. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Elektronické podání může být učiněno pouze v textovém standardu RTF s příponou *.rtf, dále v textovém dokumentu DOC s příponou *.doc nebo jako prostý text (CP 852,1250) s příponou *.txt, případně ve formátu Adobe Acrobat s příponou *.pdf nebo jako tabulka s příponou *.xls. Poslední alternativou mohou být obrázky s příponou *.jpg nebo *.bmp. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Elektronické podání=podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Pravidla potvrzování doručení podání
Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí, pokud bude z přijaté zprávy zřejmá adresa odesílatele.

Státní správa
Moravskoslezský kraj Mikroregion Krnovsko CzechPoint Protikorupční linka Databáze firem Evropské databanky Policie České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Státní správa SPOV Moravskoslezského kraje

Úvod Nahoru Zpět

Ochrana osobních údajů Soubory cookie Prohlášení o přístupnosti