Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Býkov-Láryšov

Návrh znaku a vlajky

Obec Býkov-Láryšov sestává v současnosti ze dvou místních částí: Jedná se o vsi Býkov a Láryšov. Archivní průzkum ukázal, že v minulosti pečetila vlastním pečetním znamením s obrazovým obsahem pouze obec Býkov. Spolehlivé doklady o užívání pečetí Býkova představují otisky dvou pečetních typářů v materiálech Karolinského katastru (z první poloviny 18. století), Matriky výnosu pozemků a Popisů hranic Stabilního katastru (z první poloviny 19. století), uložených v současnosti v Zemském archivu v Opavě. Uvedené archivní prameny dokládají starší pečeť z první poloviny 18.věku, v jejímž pečetním poli spatřujeme radlici a krojidlo přeložené přes sebe, a mladší pečeť doloženou v první polovině století následujícího, jejíž obraz sestává z postavené sekery podložené dvěma zkříženými cepy nad postavenou radlicí.

Symbol

Obě doložené pečeti reflektují zemědělský charakter obce (radlice, krojidlo a cepy) a její polohu v lesnaté krajině (sekera). Z uvedeného vyplývá, že pro tvorbu znaku obce Býkov-Láryšov existují dostatečné podklady v podobě historických pečetních znamení obce a nový znak obce lze tedy vytvořit podle standardního postupu přepisu předheraldického symbolu bez nutnosti tvorby tzv. umělého znaku.

V případě obce Býkov-Láryšov se ukazuje jako nejvhodnější postup tvorby návrhu znaku heraldizovaný přepis starých pečetních znamení obce Býkov se zemědělskou a lesnickou tématikou. Kromě těchto historických pečetních podkladů se ovšem ukazuje jako adekvátní využít při konstituci znaku obce také tzv. mluvící znamení – figuru býčí hlavy – vyjadřující zřetelně název obce. Při realizaci návrhu znaku lze postupovat tak, že se jednotlivé varianty návrhu znaku od sebe liší kromě kompozičního řešení také v barevném provedení. Pokud jde o zvolení barev znaku v obecné rovině, existuje v heraldickém tvarosloví pravidlo o nemožnosti pokládání barvy na barvu a kovu na kov. Co to znamená? V klasické komunální heraldice českých zemí hovoříme o šesti základních tinkturách, k nimž posléze přibyly další doplňkové tinktury, kupříkladu tzv. přirozené barvy. Dvě z oněch základních tinktur jsou tzv. kovy - zlatá neboli žlutá a stříbrná neboli bílá, zatímco ostatní - červená, modrá, zelená a černá - patří do kategorie barev.

Je tedy možno volit buď kovový štít (resp. kovové pole štítu) a barevné figury, či opačně barevný štít (resp. barevné pole štítu) a figury kovové. V obou případech je přitom vhodné zachovat co nejmenší možný počet tinktur. U návrhu znaku pro obec Býkov-Láryšov lze vycházet při zachování popsaného pravidla

Znak

Při tvorbě návrhu vlajky obce platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou návrhu znaku.

Vlajka

K variantám návrhu znaku a vlajky obce je přiloženo vyjádření PhDr. Karla Müllera, ředitele Zemského archivu v Opavě, člena Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a garanta správnosti návrhů mj. pro oblast českého Slezska. Z tohoto vyjádření vyplývá, že všechny varianty návrhu vycházejí z obecných zásad heraldické a vexilologické tvorby a mohou být tedy předloženy Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s žádostí o schválení a doporučení Předsedovi PS P ČR znak a vlajku obci udělit.

Slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky se uskutečnilo 25. května 2006 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Státní správa
Moravskoslezský kraj Mikroregion Krnovsko CzechPoint Protikorupční linka Databáze firem Evropské databanky Policie České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Státní správa SPOV Moravskoslezského kraje

Úvod Nahoru Zpět

Ochrana osobních údajů Soubory cookie Prohlášení o přístupnosti